Advokátska kancelária JUDr. Zuzana Fabianová, Ph.D. poskytuje komplexné právne služby a poradenstvo vo všetkých odvetviach právneho poriadku, so zameraním na obchodné, občianske, rodinné a pracovné právo.

Naším cieľom je efektívne a vysoko kvalifikované poskytovanie právnych služieb v úzkej súčinnosti s klientom sledujúc jeho záujmy ako prvoradé hľadisko pri riešení aktuálnych životných situácií a obchodných zámerov. Vo svojej praxi kladieme dôraz na kvalitu, rýchlosť, hospodárnosť, flexibilitu, individuálny prístup ku klientovi, otvorený dialóg a diskrétnosť.

Poskytovanie kvalitných právnych služieb a právneho poradenstva na najvyššej úrovni, spokojnosť klienta a úspešné presadzovanie jeho záujmov je pre nás prvoradou prioritou.


  • Komplexné právne poradenstvo
  • Kvalita, rýchlosť, hospodárnosť, flexibilita
  • Individuálny prístup, otvorený dialóg, diskrétnosť


Kontakt

JUDr. Zuzana Fabianová, Ph.D.
advokátka

Adresa:
Štúrova 27, 040 01 Košice
(Business Centre Košice)
Slovenská republika

Tel: +421 944 024 155
Email: fabianova@fabianova.sk

Opýtajte sa nás

Vaša e-mailová adresa:

Otázka:

Aktuality

Reforma civilného súdneho konania: Občiansky súdny poriadok nahradia s účinnosťou od 1. júla 2016 tri nové kódexy

Dňa 21. mája 2015 bola Národnou radou schválená reforma civilného práva procesného. Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. nahradia nové kódexy Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Účinnosť by mali nadobudnúť 1. júla 2016.

Viac

Ústavný súd rozhodol o nesúlade ustanovení zákona o elektronických komunikáciách s Ústavou a Dohovorom

Nálezom sp. zn. PL. ÚS 10/2014 zo dňa 29. apríla 2015 Ústavný súd rozhodol, že § 58 ods. 5 až 7 a § 63 ods. 6 zákona o elektronických komunikáciách, § 116 trestného poriadku a § 76a ods. 3 zákona o Policajnom zbore nie sú v súlade s Ústavou a Dohovorom.

Viac

Ústavný súd priznal 73.300 € za porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov

Ústavný súd priznal v mesiaci marec 2015 za porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej sume 73.300€

Viac