Ústavný súd Slovenskej republiky priznal v mesiaci marec 2015 za porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 73.300 €


Ústavný súd Slovenskej republiky v mesiaci marec 2015 vyslovil nálezom porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v 26 prípadoch, v ktorých sťažovateľom priznal primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 73.300 €


Zdroj